Trailer
Tải bản IOSTải bản AndroidNạp thẻTải bản IOS

【HƯỚNG DẪN】HƯỚNG DẪN TÂN THỦ - ĐỘI HÌNH HÀN SƯƠNG

Tân Ô Long Viện - Game AFK Tấu Hài - Quốc Dân 2022

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ - ĐỘI HÌNH HÀN SƯƠNG

I. ĐỘI HÌNH HÀN SƯƠNG

1. Đồng hành và vài trò của từng đồng hành trong đội hình Hàn Sương.

- Bà Góa Ê: Là hỗ trợ chính của đội hình hàn sương, gây hiệu ứng hàn sương cho toàn thể địch

- Giang Thiếu Hữu: Có xác suất đóng băng mục tiêu hàn sương và gây thêm tầng hiệu ứng hàn sương lên địch. Có vai trò là khống chế và hỗ trợ trong đội