Trailer
Tải bản IOSTải bản AndroidNạp thẻTải bản IOS

【HƯỚNG DẪN】HƯỚNG DẪN TÂN THỦ - ĐỘI HÌNH SIÊU ĐÁNH BOSS

Tân Ô Long Viện - Game AFK Tấu Hài - Quốc Dân 2022

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ - ĐỘI HÌNH SIÊU ĐÁNH BOSS

ĐỘI HÌNH ĐÁNH BOSS

1. Những Đồng Hành trong đội hình đánh boss

Vô Trần: Sát thương cao, Truy kích mạnh mẽ. Thích hợp với hoạt động đánh boss.

- Hữu Kiệm: Hợp kích mạnh mẽ kèm xác suất liên kích, kỹ năng nộ giảm điểm nộ đơn mục tiêu.