Trailer
Tải bản IOSTải bản AndroidNạp thẻTải bản IOS

【HƯỚNG DẪN】TÍNH NĂNG CÁNH

Tân Ô Long Viện - Game AFK Tấu Hài - Quốc Dân 2022

TÍNH NĂNG CÁNH

1. Cách sở hữu

- Triệu hồi Cánh tại Thần Dực. Mỗi 10 lần triệu hồi người chơi sẽ chắc chắn nhận một cánh 4 sao phẩm chất Hiếm, 30 lần sẽ chắc chắn nhận một Cánh phẩm chất Hoàn Mỹ.

- Nhận rương cánh từ những hoạt động ingame - sự kiện fanpage

 

 

2. Ghép Cánh

- Ghép 3 Cánh 4 sao phẩm chất Hoàn Mỹ sẽ nhận được 1 Đá Sáng Tạo, Ghép 3 Cánh 5 sao phẩm chất Hoàn Mỹ sẽ nhận được 1 Đá Thần Sáng Tạo.

     + Đá Sáng Tạo: nguyên liệu để nâng cấp cánh lên 5 sao

     + Đá Thần Sáng Tạo: nguyên liệu để nâng cấp cánh lên 6 sao

- Ngoài ra, sử dụng 3 cánh 4 sao phẩm chất bất kỳ người chơi có thể ghép được Lệnh Cải Tạo Cánh

     + Lệnh Cải Tạo Cánh: sử dụng để làm mới Kỹ Năng Cánh