Trailer
Tải bản IOSTải bản AndroidNạp thẻTải bản IOS

Thể lệ điểm danh Landing Tết 2023

🎊🎉 HAPPY NEW YEAR - NĂM MỚI KHỞI ĐẦU MỚI 🎉
 
⏰ Thời gian sự kiện:
Ngày 18/01/2023 đến 23:59 ngày 01/02/2023
👉 Đối tượng tham gia:
Tất cả người chơi Tân Ô long viện có nhân vật level 35 trở lên
🎉ĐIỂM DANH ĐẠT MỐC - NHẬN QUÀ ALL SERVER
📝Hướng dẫn cách chơi:
🔸Mỗi Ngày Đầu nấm đăng nhập vào trang landing sự kiện sẽ nhận được 1 lần điểm danh.
🔸Sau khi kết thúc landing, tổng số lượt điểm danh của tất cả người chơi đạt mốc nào thì BQT sẽ tặng quà all server ở mốc đó.
🎁 Phần thưởng:
💎Mốc 1:Lệnh Chiêu Phe *10 + Hoàn Đan *100 + Linh Thạch *1000
💎Mốc 2: Lệnh Chiêu Phe *20 + Hoàn Đan *200 + Linh Thạch *2000
💎Mốc 3:Lệnh Chiêu Phe *30 + Hoàn Đan *300 + + Linh Thạch *1000
Game